Latest posts

Get in touch with us

Say Hello! Don't be shy.

Hi, I am Linh.

I am a truly dreamer. This is just a blog for me to write down everything running in my head, everything I have read, everything I have learnt. Just for me to enjoy me time.

I can be spontaneous, impulsive, open minded, in general, I happened to grow as an easy going girl, who acknowledged of or is aware of  a lot of thing happening around her. That’s either a good thing or a bad thing. Good because I know, that makes me powerful, makes who I am. I never judge anyone or anything if I don’t fully understand about it. It might be something bad because sometimes I was aware of something I should not know, then it could mess up my mind. But the worst was that I used to keep everything, every thought for myself, in my own head, and one day, they explored. I realized, the fact that I kept everything for myself like that, suffering everything like that was not healthy, at all. Then I learn to say everything in my mind, every emotion, learn how to be vulnerable. And it’s so powerful and has affected me a lot ever since. So this blog is a place that I can express my own perspectives about things, about life, about people that matter.


Chào bạn,

Mình là Linh. Có rất nhiều thứ hay ho mình đọc được hàng ngày và muốn lập blog này để viết hết chúng ra đây.

Bạn đã bao giờ thấy bản thân mình nghĩ một điều gì đó, khiến bạn phiền lòng nhưng bạn chỉ giữ cho riêng mình chưa. Và rồi, giữ lâu quá đến một lúc nào đấy, bạn không chịu được nữa, bạn bùng nổ, bán trút nó lên những người xung quanh, những người thân yên, quan tâm đến bạn. Như thế có đáng ko? Không hề lành mạnh một chút nào. Ngược lại, những điều đấy ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống suy nghĩ của bạn và những người tiếp xúc với bạn. Vậy nên hãy nói hết ra, không nói được thì viết hết ra. Như chiếc blog này, là nơi mình viết hết mọi suy nghĩ của mình, để mình không còn giữ bất kỳ một suy nghĩ tiêu cực nào trong đầu nữa. Để đầu mình nhẹ và an yên hơn

Peace!

Have fun!